Thành phố Nam Định xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho toàn dân

Chiều 27/10/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Nam Định họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch với Chủ tịch UBND 20 phường, xã. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố chủ trì cuộc họp.