Công văn V/v tiếp tục triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công văn V/v tiếp tục triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19