Thông tin nhanh về 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại tỉnh Nam Định

Thông tin nhanh về 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại tỉnh Nam Định, cụ thể:

STT

Họ tên

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ nơi ở

Yếu tố dịch tễ

1

BN889614

1953

Nam

Đằng Động-Yên Hồng-Ý Yên

 

 

Được phát hiện trong Khu cách ly, phong tỏa tại xã Yên Hồng, xã Yên Minh, Thị trấn Lâm, Huyện Ý Yên, Nam Định.

Kết quả xét nghiệm ngày 24 và 25/10/2021 khẳng định với dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện đang điều trị tại TTYT H. Ý Yên

2

BN889615

1949

Nữ

3

BN889616

2018

Nữ

4

BN889617

1986

Nữ

5

BN889618

1976

Nữ

Xóm Giáo- Yên Trị- Ý Yên

Liên quan đến BN dương tính tại Hạc Bổng- Yên Trị- Ý Yên- Nam Định

Kết quả xét nghiệm ngày 24/10 dương tính với SARS-CoV-2

Hiện BN đang điều trị tại BVPS Nam Định

6

BN889619

2001

Nữ

Đằng Động-Yên Hồng-Ý Yên

7

BN889620

2009

Nữ

Hạc Bồng-Yên Trị-Ý Yên

Liên quan đến BN dương tính tại Hạc Bổng- Yên Trị- Ý Yên- Nam ĐỊnh

Kết quả xét nghiệm ngày 24/10 dương tính với SARS-CoV-2

Hiện đang điều trị tại TTYT Huyện Ý Yên

8

BN889621

1955

Nữ

Hạc Bồng-Yên Trị-Ý Yên

9

BN889622

2005

Nữ

Hạc Bồng-Yên Trị-Ý Yên

10

BN889623

1994

Nữ

Xóm 9-Nghĩa Lâm-Nghĩa Hưng

Vợ của BN870916, cùng trở về từ Đăk Lăk

Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 ngày 24/10 dương tính với SARS-CoV-2

Hiện đang điều trị tại TTYT Nghĩa Hưng

11

BN889624

1977

Nam

Đằng Động-Yên Hồng-Ý Yên

 

Được phát hiện trong Khu cách ly, phong tỏa tại xã Yên Hồng, xã Yên Minh, Thị trấn Lâm, Huyện Ý Yên, Nam Định.

Kết quả xét nghiệm ngày 24 và 25/10/2021 khẳng định với dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện đang điều trị tại TTYT Huyện Ý Yên

 

12

BN889625

2006

Nữ

13

BN889626

2015

Nữ

14

BN889627

2008

Nữ

15

BN889628

1937

Nam

16

BN889629

1965

Nữ

17

BN889630

1931

Nữ

Nội Hoàng-Yên Minh-Ý Yên

18

BN889631

2012

Nữ

Tổ 6-TT Lâm-Ý Yên

19

BN889632

1984

Nữ

Đại Thắng 1-Phương Định-Trực Ninh

Cùng trở vể về từ Đồng Nai trên Chuyến bay QH1540 TPHCM- HP ngày 22/10/2021 ghế 20 Hiện đang điều trị

Hiện đang điều trị tại TTYT Nghĩa Hưng

20

BN889633

2017

Nam

21

BN889634

2020

Nam