Giấy mời số 348/GM-UBND Làm việc với Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam

Thời gian: 08 giờ 30’ ngày 26 tháng 10 năm 2021 (thứ Ba). Địa điểm: Phòng họp số 3 tầng 5 – Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giấy mời số 348/GM-UBND Làm việc với Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam