Giấy mời số 347/GM-UBND Dự buổi làm việc với Công ty cổ phần Eurowindow Holding

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00’ , ngày 27 tháng 10 năm 2021 (thứ Tư). Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 4 Trụ sở UBND tỉnh.

Giấy mời số 347/GM-UBND Dự buổi làm việc với Công ty cổ phần Eurowindow Holding