Kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải tạm thời từ ngày 21-10-2021

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT và Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 16-10-2021 của UBND về tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Sở GTVT đã xây dựng Kế hoạch số 2152/KH-SGTVT ngày 20-10-2021 về tổ chức hoạt động vận tải tạm thời của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch này áp dụng từ ngày 21-10-2021 đến khi có hướng dẫn khác đối với việc tổ chức hoạt động vận tải.

Theo đó, hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đều phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GTVT, Bộ Y tế. Trong lĩnh vực vận tải đường bộ: hoạt động xe ô tô khách với tần suất bình thường đối với các địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2; đối với địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4 dừng hoạt động ô tô khách (tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh; xe buýt; xe hợp đồng; du lịch; vận chuyển học sinh, sinh viên); đối với xe taxi công nghệ, xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử (có vách ngăn với hành khách, thanh toán điện tử) được hoạt động không vượt quá 20% số lượng phương tiện của đơn vị và đảm bảo giãn cách trên phương tiện. Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có dịch ở cấp 3, 4 thì không được dừng, đỗ. Trong lĩnh vực vận tải hàng hải: yêu cầu hoa tiêu hàng hải phải mặc đồ bảo hộ y tế cơ bản khi lên tàu (khi phương tiện đi từ địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4 hoặc tàu biển đến từ vùng có dịch ở nước ngoài); tiếp cận buồng lái bằng cầu thang bộ bên ngoài cabin (nếu có); giữ khoảng cách tối thiểu với thuyền viên theo quy định, hạn chế tiếp xúc gần, sau khi kết thúc công việc phải tiêu hủy thiết bị bảo hộ theo hướng dẫn của cơ quan y tế; thuyền viên tàu lai dắt không được tiếp xúc trực tiếp với thuyền viên tàu biển, hoa tiêu, khi tiếp nhận và tháo bỏ dây lai phải đeo khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ và mũ; khi thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo giãn cách tối thiểu./.

baonamdinh.com.vn