Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Thành phố Nam Định

Chiều 21/9/2021, Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh đã có buổi làm việc với Thành uỷ Nam Định để giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.