Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân xã Giao Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáu tháng đầu năm 2021 Đảng ủy, HĐND, UBND xã Giao Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 xã đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, thành lập các Tổ phản ứng nhanh, Tổ tuyên truyền phòng, chống Covid -19 tại cộng đồng, nhân dân chủ động phòng chống dịch theo quy định tiếp tục duy trì sản xuất. Diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 365 ha, năng suất đạt 65,2 tạ/ha, triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn với 31 ha. Các hộ chăn nuôi đã chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tiêm vắc xin định kỳ cho con nuôi. Hiện trên địa bàn có gần 700 con lợn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt gần 300 tấn, đàn gia cầm trên 29 ngàn con.