Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

1. Thông báo tìm kiếm anh Phạm Quốc Sáu, sinh năm 1990; nơi cư trú cuối cùng: Xóm Tiền Phong, thôn Vạn Diệp, xã Nam Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Anh Phạm Quốc Sáu vắng mặt tại nơi cư trú cuối cùng từ năm 2012.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Phạm Quốc Sáu liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định theo địa chỉ: Số 66 đường Hoàng Sâm, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Phạm Quốc Sáu thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân xã Nam Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định theo địa chỉ: thôn Vạn Diệp, xã Nam Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; chị Phạm Thị Minh.

          3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Phạm Quốc Sáu thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Toàn văn Thông báo