Thành uỷ Nam Định phát động tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”; Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức buổi phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Sáng ngày 04/6, Thành uỷ Nam Định đã tổ chức phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.