Nghị quyết Về chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục huyện đoạn từ cấu phao cũ Lạc Quần đến nút giao Quốc lộ 21

Nghị quyết Về chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục huyện đoạn từ cấu phao cũ Lạc Quần đến nút giao Quốc lộ 21