Sở Tư pháp Chi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thu
Tiêu Đề:
Đăng ký kết hôn với người nước ngoài
Địa chỉ:
Hải Hậu - Nam Định
Nội dung:
Tôi muốn đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì cần những giấy tờ gì? Nếu cần giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe, tôi nên khám ở cơ sở y tế nào trong tỉnh và mang theo những giấy tờ gì? Xin cảm ơn!
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Sở Tư pháp
Lĩnh vực hỏi đáp:
Nội dung trả lời:

  1. Hiện nay, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo đó thành phần hồ sơ gồm có:

         * Giấy tờ phải xuất trình

         - Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của công dân Việt Nam.

        - Người nước ngoài xuất trình bản chính hộ chiếu để chứng minh về nhân thân; trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

        - Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký kết hôn. (trong giai đoạn chuyển tiếp).

          * Giấy tờ phải nộp

          - Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, nữ. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

            - Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

           - Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

            Giá trị sử dụng của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài được xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ đó.Trường hợp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế có giá trị trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp.

            - Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.

           - Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú trong nước (trong giai đoạn chuyển tiếp).

              Ngoài ra, nếu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp luật (Trích lục ghi chú ly hôn);

                 2. Như vậy trong thành phần hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài cần có "Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình".  Vì vậy, muốn được khám sức khỏe về tâm thần để kết hôn cần liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa về tâm thần