Sở Y tế Chi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Nông Thị Nguyệt
Tiêu Đề:
Y tế
Địa chỉ:
Nam Định
Nội dung:
tôi có kế hoạch mở một cửa hàng kinh doanh thuốc tây tại địa bàn Nam Định, vậy chúng tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì để trình lên các cơ quan có thẩm quyền?.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Sở Y tế
Lĩnh vực hỏi đáp:
Nội dung trả lời:

Theo quy định tại Luật Dược số 105/2016/QH13, N ghị định 54/2017/NĐ - CP, Thông tư số 02/2018/TT - BYT , hồ sơ mở cơ sở kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn Nam Định , gồm có:  

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể;

2. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ( theo mẫu M19 Nđ 54/2017);

3. Chứng chỉ hành nghề Dược;

4.Bằng tốt nghiệp ngành Dược;

5. 01 Bộ quy trình thao tác chuẩn(sop); Đơn đề nghị đánh giá GPP;

6.Bảng chấm điểm thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP.