Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 391/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2021
Trích yếu Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Nam Định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 02_QD_chuc_nang_Bao_tang_tinh.pdf | Quy_dinh_chuc_nang_kem_theo_QD_cua_Bao_tang_tinh.pdf
°
55 người đang online