Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/02/2021
Trích yếu Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Quyet_dinh_ban_hanh_Quy_che.pdf | Quy_che_kem_theo_Quyet_dinh.pdf
°
25 người đang online