ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Lấy ý kiến các đơn vị về dự thảo Quyết định Ban hành quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nam Định

Hạn lấy ý kiến:15/06/2022

Nội dung văn bản

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Sở Lao động - TB và XH tỉnh Nam Định trước ngày 15/6/2022 để tổng hợp, hoàn thiện và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định

Họ và tên: Số điện thoại:
Email Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận

°
37 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120