Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ

Đăng ngày 22-09-2022
100%

 

Ngày 22-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  chủ trì hội nghị .

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Triệu Đức Hạnh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 80-QĐ/TW ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 Chương, 34 Điều, quy định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền trong quản lý cán bộ và nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử; tái cử, chỉ định, điều động và biệt phái cán bộ. Quy định áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Hội nghị cũng quán triệt Thông báo kết luận 20-TB/TW, ngày 8-9-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Theo đó, Bộ Chính trị nêu rõ: Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Công tác tổ chức cán bộ có vị trí rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay đã có nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ được ban hành. Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 80-QĐ/TW với những điểm mới cập nhật thực tiễn sẽ góp phần bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ chủ chốt nói riêng thật sự tiêu biểu, có tâm, có tài, có tầm, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài và phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng, của đất nước. Thông báo kết luận số 20-TB/TW về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật được coi là chủ trương có ý nghĩa đột phá, giúp công tác cán bộ trở nên tròn khâu “có vào, có ra, có lên, có xuống” thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng nhiều nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương mới của Đảng, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

°
129 người đang online
Lịch Vạn Niên & Lịch Âm 2023 Ôn Thi GPLX 600 & Mô Phỏng 120