CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ BỊ MẮC COVID - 19 HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 0858789881 VÀ 0393135113

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Đăng ngày 04 - 03 - 2021
Lượt xem: 1.375
100%

 


SDBS.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một số nội dung trọng tâm công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021(24/03/2021 7:59 CH)

Báo cáo Tổng kết phong trào Thi đua, công tác khen thưởng 05 năm (2015-2020); phương hướng, nhiệm...(04/03/2021 3:25 CH)

Báo cáo Kết quả công tác Thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020(04/03/2021 3:24 CH)

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021(04/03/2021 3:22 CH)

Quyết định Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh(04/03/2021 3:21 CH)

°
236 người đang online