CHI BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG HĐND TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020

Đăng ngày 03 - 02 - 2021
100%

 

 Sáng ngày 29/01/2021, Chi bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Bùi Trung Kiên – Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và đồng chí Lê Quang Minh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; 

Các đại biểu dự Hội nghị đều thống nhất về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh: Năm 2020, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đã bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm, tình hình của Chi bộ Văn phòng và của các cơ quan HĐND tỉnh. Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được tiếp tục nâng cao chất lượng; Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, quần chúng phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng Chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, tạo được sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực công tác. Các đồng chí cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, qua đó đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Chi bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh, BCH Công đoàn, Hội Cựu chiến binh..cơ quan cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã tới dự.

Đồng chí Bùi Trung Kiên – Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh  phát biểu tại Hội nghị


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đảng năm 2020 của Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh còn tồn tại đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với hoạt động của tổ chức đoàn thể đã được quan tâm nhưng chưa thường xuyên dẫn tới các hoạt động, phong trào thể dục thể thao của các đoàn thể chưa có sự chuyển biến rõ nét. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu tham luận về những vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trong thời gian tới như: đề xuất giải pháp tăng cường công tác chính trị, tư thưởng trong cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với hoạt động của đoàn thanh niên.


Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bùi Trung Kiên – Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh trong năm 2020 và đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Chi bộ tiếp tục huy những thành tích đã đạt được, có giải pháp để khắc phục tồn tại, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Chi bộ; tiếp tục lãnh đạothực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị Đề án thành lập Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi thực hiện việc sáp nhập, thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; làm tốt việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ, công chức để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021./. 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân(01/03/2021 10:27 SA)

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp...(24/02/2021 5:10 CH)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...(23/02/2021 4:59 CH)

Thông báo về địa điểm, thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...(23/02/2021 2:27 CH)

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu...(10/02/2021 10:45 SA)

°
266 người đang online