Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định về việc quy định phân công nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp NS tỉnh NĐ năm 2017 và NS 2017-2020

Đăng ngày 08 - 11 - 2020
100%

 


130620170852180520170859NQ 27 ngay 14.12.2016 cua HDND tinh.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển...(02/03/2021 9:01 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng...(02/03/2021 8:54 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021(22/02/2021 3:04 CH)

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện...(22/02/2021 3:01 CH)

Báo cáo Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; những nhiệm vụ trọng...(19/02/2021 4:25 CH)

°
45 người đang online