English    |   Liên hệ
Đăng nhập
LỊch Công tác UBND tỉnh Nam Định Năm 2018
Tuần 25, từ ngày 18 tháng 6 năm 2018 tới ngày 24 tháng 6 năm 2018
Từ ngày 11/06/2018 tới ngày 17/06/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 18/06/2018
+ Chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (Đ/c Chiến, đ/c Loan, VP7).
Thứ ba
Ngày 19/06/2018
+ 7h30’:Tiếp xúc cử tri tại phường Năng Tĩnh, TP. Nam Định (Đ/c Chủ tịch, đ/c Hưng).  

+Tiếp xúc cử tri tại huyện Nghĩa Hưng (Đ/c Tự).

+ Tại TP. Hà Nội: Hội thảo chuyên đề về lao động trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức (Đ/c Chiến, VP5).

+ Tiếp xúc cử tri tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên (Đ/c Hoan).

+ Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Đ/c Chủ tịch, đ/c Tự).
Thứ tư
Ngày 20/06/2018
+ 7h30’,Tại phòng họp số 2 tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh: Dự buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; xem xét kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu, kết quả giải quyết của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh (Đ/c Hoan, đ/c Kha, đ/c Hưng, VP2, VP3,VP5, VP7, VP8).

+14h00’: Họp bàn về đề án thành lập Ban quản lý các dự án xây dựng chuyên ngành (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP, VP2, VP3,VP5, VP6, VP7, VP8).

+ 14h00’:Tiếp xúc cử tri tại huyện Mỹ Lộc (Đ/c Đoài).

Thứ năm
Ngày 21/06/2018

+ Kiểm tra thực địa và thẩm tra hồ sơ về nông thôn mớicủa thành phố Nam Định (Đ/c Hoan, VP3).

+ Hội nghị tập huấn kỹ năng công tác vì sự tiến bộ phụ nữhuyện Nghĩa Hưng (Đ/c Chiến, đ/c Loan, VP7).
Giao ban tuần

+ Tại TP. Hà Nội: Dự Quốc khánh Hoa Kỳ (Đ/c Chiến, đ/c Loan, VP12).

Thứ sáu
Ngày 22/06/2018
+ 7h30’,Tại phòng họp số 2 tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh: Dự buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh về việc xem xét kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề năm 2017(Đ/c  Hoan, đ/c Kha, đ/c Hưng,VP2, VP5, VP8).
+ Kiểm tra tiến độ GPMB dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Đ/c Tự, đ/c Hưng, VP5).
Thứ bảy
Ngày 23/06/2018
Chủ nhật
Ngày 24/06/2018
Ghi chú: