English    |   Liên hệ
Đăng nhập
LỊch Công tác UBND tỉnh Nam Định Năm 2017
Tuần 38, từ ngày 18 tháng 9 năm 2017 tới ngày 24 tháng 9 năm 2017
Từ ngày 11/09/2017 tới ngày 17/09/2017
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 18/09/2017
+ Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường – cả ngày    (Đ/c Tự, VP8).
+ Làm việc với Sở Giao thông vận tải về dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình (Đ/cTự,      đ/c Hưng, VP5).
Thứ ba
Ngày 19/09/2017

+ 8h00’, Tại phòng họp số 1 tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Tư pháp (Lãnh đạo UBND tỉnh,      đ/c Kha, VP8).


+ Đoàn công tác của Trung ương làm việc với BQL các công trình trọng điểm – cả ngày (Đ/c Đoài, VP8).

Thứ tư
Ngày 20/09/2017
+ Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh – cả ngày (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP, VP8).

+ Tại TP.Hà Nội: Hội thảo đánh giá tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước ở địa phương hiện nay và triển khai một số nội dung liên quan đến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo – cả ngày    (Đ/cĐoài, VP8).

Thứ năm
Ngày 21/09/2017


 + Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng UBNDtỉnh – cả ngày (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP, VP8).


Thứ sáu
Ngày 22/09/2017

+Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Thành uỷ Nam Định – cả ngày (Đ/c Chủ tịch, VP8).

+ Đoàn công tác của Trung ương  làm việc với Huyện uỷ Ý Yên – cả ngày(Đ/c Đoài, VP8).


Thứ bảy
Ngày 23/09/2017
Chủ nhật
Ngày 24/09/2017
Ghi chú: