English    |   Liên hệ
Đăng nhập
LỊch Công tác UBND tỉnh Nam Định Năm 2017
Tuần 29, từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 tới ngày 23 tháng 7 năm 2017
Từ ngày 10/07/2017 tới ngày 16/07/2017
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 17/07/2017

+ Hội nghị Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh Nam Định năm2017 (Đ/c Đoài, đ/c Loan, VP7).

+ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017 (Đ/c Hoan,VP2).
+ 14h00’,tại Ngân hàng CSXH tỉnh: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị quý II/2017 (Đ/c Đoài, đ/c Tùng, VP6).
Thứ ba
Ngày 18/07/2017
+ 13h30’,Tại Hội trường tầng 5 – Sở Y tế: Diễn tập Sở Y tế bảo đảm tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 (Đ/c Đoài, đ/c Loan, VP7, VP8).
Thứ tư
Ngày 19/07/2017

+ 8h00’, Tại phòng họp số 1 tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh: Họp bàn về việc thay đổi chủ đầu tư dự án xây dựng Chợ đầu mối và trung tâm giết mổ gia súc gia cầm tập trung, thành phố Nam Định (Đ/c Tự, đ/c Hưng, VP5, VP6).

+7h30’, Tại Khu vực Bệnh viện 700 giường,phường Lộc Hạ, TP. Nam Định: Diễn tập Sở Y tế bảo đảm tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 (Đ/c Đoài, đ/c Loan, VP7, VP8).

+ Khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của một số HTX nông nghiệp sau chuyển đổi hoặc thành lập mới theo Luật HTX năm 2012 (Đ/c Hoan, VP3).


+ Tại Học viện Tư pháp Hà Nội: Toạ đàm về kỹ năng tiếp xúc đối ngoại và xây dựng quan hệ với báo chí của lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước (Đ/cChiến, VP12).
Thứ năm
Ngày 20/07/2017
+ Tại Trung tâm Văn hoá 3-2: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, LĐVP, VP7).
+ Giao ban tuần
Thứ sáu
Ngày 21/07/2017

+ Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách Thuế năm 2016 (Đ/c Tự, đ/c Tùng, VP6).

+ Tại phòng họp số 1 tầng 4 - Trụ sở UBND tỉnh: Họp đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Đ/c Hoan, đ/c Hưng, VP3).
Thứ bảy
Ngày 22/07/2017
Chủ nhật
Ngày 23/07/2017
Ghi chú: