Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
KẾ HOẠCH Số 34-KH/TU 24/07/2017 KẾ HOẠCH Số 34-KH/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới Tải về
08-KH/TU 28/09/2016 Kế hoạch số 08-KH/TU của Tỉnh ủy Nam Định về triển khai thực hiện chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Tải về
07-TT/TU 27/09/2016 Thông tri số 07-TT/TU của Tỉnh ủy Nam Định về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh Tải về
108-KH/TU 12/03/2015 Kế hoạch số Số Số 108-KH/TU của Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Tải về
29-NQ/TU 18/12/2014 NQ Số 29-NQ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ ngày 18 tháng 12 năm 2014 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2015 Tải về
28-NQ/TU 03/12/2014 NQ Số 28-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Tỉnh ủy Nam Định Tải về
106-KH/TU 01/12/2014 KẾ HOẠCH Số 106-KH/TU TỈNH UỶ NAM ĐỊNH VỀ thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 Tải về
1085-QĐ/TU 16/10/2014 QUYẾT ĐỊNH Số 1085-QĐ/TU TỈNH UỶ NAM ĐỊNH về ban hành Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW,ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Tải về
513-TB/TU 24/07/2014 THÔNG BÁO Số 513-TB/TU của TỈNH UỶ NAM ĐỊNH về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015 đợt 2 (4/2013-11/2014) Tải về
17-CT/TU 23/01/2014 CHỈ THỊ Số 17-CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ về tăng cường công tác Giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay Tải về
12

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT