Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
100-KL/TW 05/07/2016 HƯỚNG DẪN Số 17-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội" trên địa bàn tỉnh Tải về
02-HD/BTCTW 04/03/2016 Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW về bổ sung độ tuổi đại biểu quốc hội khóa VIX và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
22-NQ/TU 11/07/2013 NGHỊ QUYẾT Số 22-NQ/TU của CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay Tải về
NQ22 -NQ/TU 11/07/2013 NGHỊ QUYẾT 22 -NQ/TU ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng Tải về
Số 20-CT/TW 05/11/2012 CHỈ THỊ Số 20-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tải về
Số: 10-CT/TW 05/12/2011 CHỈ THỊ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn Tải về
38-CT/TW 07/09/2009 CHỈ THỊ Số: 38-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Tải về
29-CT/TW 21/01/2009 CHỈ THỊ Số: 29-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước Tải về
185-QĐ/TW 03/09/2008 QUYẾT ĐỊNH Số: 185-QĐ/TW BAN BÍ THƯ VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Tải về
54/2005/CT-TW 30/11/2005 CHỈ THỊ Số: 54/2005/CT-TW VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG TÌNH HÌNH MỚI Tải về
12

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT