Tổng số: 109
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Hướng dẫn Số 52-HD/BTGTU 31/01/2018 Hướng dẫn Số 52-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công tác Khoa giáo năm 2018 Tải về
Hướng dẫn Số 51-HD/BTGTU 31/01/2018 Hướng dẫn Số 51-HD/BTGTU về Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 Tải về
Kế hoạch Số 19-KH/BTGTU 22/01/2018 Kế hoạch Số 19-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phối hợp tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 Tải về
Hướng dẫn Số 50-HD/BTGTU 17/01/2018 Hướng dẫn Số 50-HD/BTGTU của BTG Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Tải về
Kế hoạch số 08/KH-UBND tỉnh 10/01/2018 Kế hoạch số 08/KH-UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính Phủ về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020" Tải về
HƯỚNG DẪN Số 49-HD/BTGTU 28/12/2017 HƯỚNG DẪN Số 49-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền quý I năm 2018 Tải về
HƯỚNG DẪN Số 48-HD/BTGTU 22/12/2017 HƯỚNG DẪN Số 48-HD/BTGTU về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tải về
Hướng dẫn Số 45-HD/BTGTU của BTG Tỉnh ủy 09/11/2017 Hướng dẫn Số 45-HD/BTGTU của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 Tải về
KẾ HOẠCH Số 18-KH/BTGTU 06/11/2017 KẾ HOẠCH Số 18-KH/BTGTU về tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi các Trung tâm BDCT huyện, thành phố năm 2018 Tải về
Hướng dẫn Số 44-HD/BTGTU 10/10/2017 Hướng dẫn Số 44-HD/BTGTU về nhiệm vụ công tác Giáo Tải về
12345678910...

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : số 55 Vị Hoàng, Tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3837481

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Tên miền: http://tuyengiaonamdinh.vn
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông số 25/GP-STTTT