Tổng số: 99
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
HƯỚNG DẪN Số 42-HD/BTGTU 22/09/2017 HƯỚNG DẪN Số 42-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền quý IV năm 2017 Tải về
HƯỚNG DẪN Số 41-HD/BTGTU 15/09/2017 HƯỚNG DẪN Số 41-HD/BTGTU của BTG Tỉnh ủy về Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Tải về
HƯỚNG DẪN Số 40-HD/BTGTU 15/09/2017 HƯỚNG DẪN Số 40-HD/BTGTU của BTG Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) Tải về
KẾ HOẠCH Số 34-KH/TU 24/07/2017 KẾ HOẠCH Số 34-KH/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới Tải về
KẾ HOẠCH Số 15-KH/BTGTU 30/03/2017 KẾ HOẠCH Số 15-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2017 Tải về
13- HD/BTGTW 30/09/2016 Hướng dẫn số 13- HD/BTGTW về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 Tải về
08-KH/TU 28/09/2016 Kế hoạch số 08-KH/TU của Tỉnh ủy Nam Định về triển khai thực hiện chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Tải về
07-TT/TU 27/09/2016 Thông tri số 07-TT/TU của Tỉnh ủy Nam Định về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh Tải về
11/CT-UBND 09/09/2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các coq quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam ĐỊnh Tải về
09-HD/BTGTW 29/08/2016 Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW về Tuyên truyền 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) Tải về
12345678910

Bản quyền thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh Nam Định
Địa chỉ : 
Điện thoại: 
Giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin số
Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Số 250 - đường Hùng Vương – TP Nam Định
Điện thoại: (0350) 3631115 Fax: (0350) 3631330. 
Email: sotttt@namdinh.gov.vn