TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
UBND cấp xã, phường
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông (cây đậu tương, cây bí) từ năm 2012-2015. Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã, phường
Thủ tục bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đi ngoại tỉnh Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã, phường
Thủ tục bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đi trong tỉnh (Đối với hình thức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư nội tỉnh, khác huyện) Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã, phường
Thủ tục bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đi trong tỉnh (Đối với hình thức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư nội tỉnh, cùng huyện) Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã, phường
Thủ tục bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đi trong tỉnh (Đối với hình thức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư nội vùng dự án) Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã, phường
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại (trong trường hợp bị mất, cháy, rách, nát) Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã, phường
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã, phường
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã, phường
Thủ tục hỗ trợ mua máy gặt đập liên hợp để cơ giới hoá thu hoạch lúa từ 2011 đến 2012 Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã, phường
Thủ tục Giải quyết tố cáo. Lĩnh vực Thanh tra UBND cấp xã, phường
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 1. Lĩnh vực Thanh tra UBND cấp xã, phường
Thủ tục Xác nhận hồ sơ xin cấp lại thẻ Thương binh, Bệnh binh, gia đình Liệt sĩ. Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã, phường
Thủ tục Cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên. Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã, phường
Thủ tục xử lý đơn thư (không thuộc thẩm quyền giải quyết). Lĩnh vực Thanh tra UBND cấp xã, phường
Thủ tục tiếp công dân. Lĩnh vực Thanh tra UBND cấp xã, phường
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sơ sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (áp dụng tại cấp xã) Lĩnh vực Y tế UBND cấp xã, phường
Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục UBND cấp xã, phường
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục UBND cấp xã, phường
Thủ tục cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục UBND cấp xã, phường
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội UBND cấp xã, phường
Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã, phường
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt. Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã, phường
Thủ tục Chứng thực di chúc. Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã, phường
Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt. Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã, phường
Thủ tục Chứng thực hợp đồng văn bản về bất động sản là hộ gia đình, cá nhân. Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã, phường
Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã, phường
Thủ tục Chứng thực bản sao từ sổ gốc. Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã, phường
Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước. Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã, phường
Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước. Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã, phường
Thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở BTXH thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã, phường
Thủ tục trợ cấp mai táng Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã, phường
Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đối với đối tượng BTXH Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã, phường
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã, phường
Thủ tục điều chỉnh mức trợ cấp, chấm dứt hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã, phường
Thủ tục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi trong cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã, phường
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã, phường
Thủ tục quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã, phường
Thủ tục quyết định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi. Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã, phường
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi. Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã, phường
Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội UBND cấp xã, phường
Trang123