TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
UBND cấp xã
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Lĩnh vực Thanh tra UBND cấp xã
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Lĩnh vực Thanh tra UBND cấp xã
Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Chứng thực di chúc Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Chứng thực hợp đồng văn bản về bất động sản là hộ gia đình, cá nhân. Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Chứng thực bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Đăng ký khai tử quá hạn Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Đăng ký khai tử Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp:- Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được,Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên,Mất Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội. Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông (cây đậu tương, cây bí) từ năm 2012-2015. Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã
Thủ tục bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đi ngoại tỉnh Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã
Thủ tục bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đi trong tỉnh (Đối với hình thức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư nội tỉnh, khác huyện) Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã
Thủ tục bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đi trong tỉnh (Đối với hình thức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư nội tỉnh, cùng huyện) Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã
Thủ tục bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư đi trong tỉnh (Đối với hình thức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư nội vùng dự án) Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại (trong trường hợp bị mất, cháy, rách, nát) Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã
Thủ tục hỗ trợ mua máy gặt đập liên hợp để cơ giới hoá thu hoạch lúa từ 2011 đến 2012 Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND cấp xã
Thủ tục Xác nhận hồ sơ xin cấp lại thẻ Thương binh, Bệnh binh, gia đình Liệt sĩ. Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục Cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên. Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục xử lý đơn thư (không thuộc thẩm quyền giải quyết). Lĩnh vực Thanh tra UBND cấp xã
Thủ tục tiếp công dân. Lĩnh vực Thanh tra UBND cấp xã
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sơ sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao (áp dụng tại cấp xã) Lĩnh vực Y tế UBND cấp xã
Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục UBND cấp xã
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục UBND cấp xã
Thủ tục cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục UBND cấp xã
Trang1234