Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII
9:30' 30/9/2010
(baonamdinh.com.vn)

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII
(Xếp theo thứ tự A, B, C…)

1. NGÔ QUANG AN
2. TRẦN ĐĂNG AN
3. PHẠM VĂN BẰNG
4. TRẦN LƯƠNG BẰNG
5. NGUYỄN KHẮC CHANH
6. ĐINH NGỌC CHIẾN
7. TRẦN QUANG CHIỂU
8. TRẦN VĂN CHUNG
9. TRẦN VĂN CHUNG
10. NGUYỄN CÔNG CHUYÊN
11. TRẦN QUỐC ĐẠT
12. TRẦN TẤT ĐỆ
13. TRIỆU CÔNG ĐIỀN
14. TRẦN LÊ ĐOÀI
15. BÙI XUÂN ĐỨC
16. NGUYỄN NHƯ HÀ
17. PHẠM HỒNG HÀ
18. NGUYỄN HỒNG HẢI
19. PHẠM THỊ THU HẰNG
20. VŨ ĐỨC HẠNH
21. NGUYỄN MẠNH HIỀN
22. ĐÀO QUANG HIỆP
23. TRỊNH HOÀNG HIỆP
24. LẠI VĂN HIẾU
25. ĐOÀN VĂN HÙNG
26. NGÔ TIẾN HÙNG
27. NGUYỄN KHẮC HƯNG
28. NGUYỄN VIẾT HƯNG
29. TRỊNH QUANG HƯNG
30. LÊ NGUYÊN KHÍNH
31. PHẠM THỊ LAM
32. BÙI ĐỨC LONG
33. NGUYỄN HÙNG MẠNH
34. LÊ ĐỨC NGÂN
35. PHẠM ĐÌNH NGHỊ
36. NGUYỄN THANH NHÃ
37. ĐOÀN HỒNG PHONG
38. ĐẶNG VĂN SINH
39. NGUYỄN ANH SƠN
40. ĐẶNG VĂN TÁC
41. PHẠM QUANG THÁI
42. TRẦN HIẾU THANH
43. BÙI THỊ MINH THU
44. PHẠM THỊ THANH THỦY
45. TRẦN QUANG TIẾN
46. VŨ MINH TIẾN
47. PHAN VĂN TÌNH
48. VŨ XUÂN TRƯỜNG
49. NGÔ GIA TỰ
50. NGUYỄN ANH TUẤN
51. NGUYỄN VĂN TUẤN
52. PHẠM VĂN TUYẾN
53. NGUYỄN VĂN VA
54. NGUYỄN VĂN VINH
55. ĐỖ THANH XUÂN

Danh sách Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Bùi Xuân Đức - Chủ nhiệm
Nguyễn Khắc Chanh
Phạm Hồng Hải
Lương Xuân Khương
Trần Thị Thuý Nga
Hoàng Đình Nuôi
Các tin trước
Các tin tiếp